Deze pagina is aan aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14. QuizPrijs

 1. 14.1. QuizPrijs bestaat uit 15 kennisvragen die zo snel mogelijk via de website beantwoord dienen te worden.
 2. 14.2. Na het afsluiten van het abonnement heeft de deelnemer het recht eenmaal per week QuizPrijs te spelen.
 3. 14.3. De 15 kennisvragen verschillen per week. De moeilijkheidsgraad van de kennisvragen zijn voor alle deelnemers hetzelfde.
 4. 14.4. QuizPrijs heeft een looptijd van 3 maanden. De periode van QuizPrijs staat op de website vermeld. Na het verstrijken van de looptijd wordt automatisch een nieuwe QuizPrijs aangemaakt, tenzij anders is aangegeven, bijvoorbeeld doordat de website wordt opgeheven.
 5. 14.5. De speelweek van de deelnemer vangt aan op het moment dat de deelnemer van Telefuture een bevestiging heeft gekregen dat de registratie is voltooid. De eerste speelweek eindigt 1 week na de voltooiing van de registratie. Direct na beëindiging van de eerste speelweek vangt de tweede speelweek aan enz. Dit betekent dat de periode van de speelweek voor elke deelnemer anders kan zijn.
 6. 14.6. De tijd waarbinnen de kennisvragen worden beantwoord begint te lopen op het moment dat de deelnemer:
  1. op de knop "Klik hier om de Quiz te starten." drukt, die beschikbaar is via de mobiele applicatie van QuizPrijs; of
  2. op de knop "Start" drukt, die beschikbaar is via de mobiele internetpagina van QuizPrijs.
 7. 14.7. Het moment waarop de deelnemer alle kennisvragen heeft beantwoord, bepaalt aan welke QuizPrijs de deelnemer meedoet. Eindigt in een speelweek de looptijd van de QuizPrijs op donderdag om 23:59 uur en de deelnemer heeft alle vragen op vrijdag om 0:04 uur beantwoord, dan doet de deelnemer mee aan de nieuwe QuizPrijs die vervolgens weer na 3 maanden eindigt.

Artikel 15. Winnaar

 1. 15.1. Na het verstrijken van de looptijd van QuizPrijs, wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar is de deelnemer die in de looptijd van QuizPrijs van 3 maanden het beste resultaat heeft behaald. Dit betekent dat de winnaar de meeste kennisvragen correct binnen de snelste tijd heeft beantwoord. Bij het bepalen van de winnaar wordt gekeken naar het beste resultaat van de deelnemer van de week en/of weken dat hij heeft deelgenomen aan QuizPrijs.
 2. 15.2. De winnaar kan een deelnemer zijn waarvan, op het moment van het bekend worden van de winnaar, het abonnement is beëindigd.
 3. 15.3. De snelheid waarmee de deelnemer de kennisvragen van QuizPrijs beantwoordt, wordt op een duizendste van een seconde nauwkeurig gemeten.
 4. 15.4. De winnaar wint één van de prijzen die op de website staan vermeld, tenzij artikel 15.8 van toepassing is.
 5. 15.5. Indien meerdere deelnemers hetzelfde aantal kennisvragen correct en binnen dezelfde snelste tijd hebben beantwoord, dan zal al deze deelnemers winnaar.
 6. 15.6. De deelnemer zal er telefonisch door Telefuture van op de hoogte worden gesteld dat hij de winnaar is van QuizPrijs.
 7. 15.7. De prijs wordt op het door de winnaar kenbaar gemaakt adres door Telefuture dan wel door haar ingeschakelde derde geleverd.
 8. 15.8. 15.8. De winnaar kan geen aanspraak maken op de prijs indien:
  1. a.   de winnaar nog abonnementskosten heeft openstaan;
  2. b.   het telefoonnummer van de winnaar niet in gebruik is;
  3. c.   de winnaar niet binnen 2 weken, nadat hij een voicemailbericht of sms-bericht van Telefuture heeft ontvangen, aan Telefuture heeft laten weten op welk adres de prijs geleverd kan worden.
 9. 15.9. Indien de winnaar overeenkomstig artikel 15.8 geen aanspraak kan maken op een prijs, dan zal tot winnaar worden uitgeroepen de deelnemer die het op één na beste resultaat heeft behaald.
 10. 15.10. 15.10. Over de uitslag van QuizPrijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 16. Kosten en betaling

 1. 16.1. De abonnementskosten bedragen € 10,- incl. btw per week.
 2. 16.2. De abonnementskosten worden:
  1. a.   via zijn telefoonrekening aan de deelnemer in rekening gebracht. Deelname aan QuizPrijs zal als aparte post op de factuur vermeld worden; of
  2. b.   via de prepaid telefoonkaart van de deelnemer in mindering gebracht op het beltegoed van de deelnemer.
 3. 16.3. Indien de abonnementskosten via het aangekochte beltegoed betaald worden, dan dient de deelnemer ervoor zorg te dragen dat er voldoende beltegoed op zijn prepaid telefoonkaart staat.
 4. 16.4. Eventuele gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke (incasso)kosten die Telefuture heeft moeten maken om de openstaande vorderingen bij de deelnemer te incasseren, komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 17. Prijs

 1. 17.1. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 2. 17.2. Indien de getoonde prijs op de website niet meer, of zeer moeilijk te verkrijgen is, is Telefuture gerechtigd een gelijkwaardige alternatieve prijs aan te bieden.